lördag 1 april 2017

Tänks det på medborgaren?

Runt om i Europa samt i USA har populister firat stora triumfer. Från att ha varit några som klagat på allt och alla har det vuxit fram en populiströrelse som tagit sig in i det ena parlamentet efter det andra. Triumfen så här långt är presidentskapet i USA, sitter med i regeringarna i Norge och Finland samt stödjer en sittande regering som i Danmark. I Sverige försöker moderaterna att närma sig Sverigedemokraterna. Det verkar som att etablerade partierna försöker att omfamna populismen istället för att ställa sig frågan varför den finns. En orsak kan vi se ske i Sverige inför öppen ridå.

Det finns många som ger sig in och förklarar varför populismen växer, speciellt de högerextrema med främlingsfientlighet, tillbaka till det gamla och isolering som politisk grund. En viktig sak skulle jag vilja lyfta fram är det som sker inför öppen ridå uppe i Stockholm, riksdagen. Där kan vi nu se hur en del partier är mer intresserade av spelet, vem ska samarbete med vem, vem ska avsätta vem, vem som ogillar vem, vilka partier som avskyr varandra, det hotas med att regeringens budget inte ska gå igenom med mera. Ivrigt redovisat av media.

Om dessa partier tror att det här är populärt utanför den snäva kretsen i riksdagen och på partikanslierna samt bland den hårda medlemskärnan så tror de helt fel. Svenska folket är innerligt trött på att det käbblas, munhuggs och man låser in sig i omöjliga positioner där det egna jaget och partiet sätts framför det som är bäst för Sverige och landets invånare. Människor känner sig bortglömda.

När det är spelet och den egna prestigen som är i centrum istället för att ha konstruktiva samtal för att finna hållbara lösningar på landets problem och utmaningar samt möjligheter tas tillvara blir vi alla förlorare. Sverige tappar fart och vi invånare får det inte bättre. Det som nu sker i Stockholm är ett tydligt bevis på varför väljare i Europa söker sig bort i från de etablerade partierna och till populistpartier. De senare anses inte hålla på och käbbla och kivas hela tiden utan pratar om människors riktiga problem. De anses vara mer trovärdiga och ta människor på allvar.

Ett gott råd är att faktiskt titta på hur det styrs ute i landets kommuner. Runt om i Sverige samarbetar partier inte bara över blockgränserna utan partier från olika "block" sitter och styr kommunerna gemensamt. Här sätts den egna kommunens invånare och kommun i centrum. Här sker de konstruktiva samtalen för att lösa problem, ta sig an utmaningarna och utnyttja möjligheterna till max. Kommuninvånaren sätts i centrum. Trovärdigheten för de lokala partierna blir därmed större. Väljarna belönar den formen av politiskt arbete.

Ett annat gott råd är därmed att göra sig av med alla kommunikatörer och politiska broilers inom partierna som är fast förankrade i spelteorier och bärare av "West Wing - House of cards"-syndrom. Där är det spelet som är det viktigaste och hur makten behålls än att sätta samtalet och de gemensamma lösningarna i centrum. Å andra sidan tror jag att det är svårt för en del att ändra sig. Tyvärr. Fast förankrade i nyliberalismens "jagcentrering" sätts den egna prestigen och gruppsamhörigheten högre än välviljan att göra det som är bäst för landet och landets befolkning.

Det är dags för förändring!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar