söndag 26 mars 2017

Ungdomarna vill ha förändring

Earth Hour återkommer varje år som en del i att påminna oss om det stora ansvar var och en av oss har enskilt, tillsammans och i hela samhället för den värld vi lever i. Det handlar också om kommande generationer och deras möjligheter att kunna leva bra liv. Den värld som vi har i dag har miljöproblem och lever under ett klimathot som hotar att förändra våra liv. De unga generationerna känner ett stort ansvar för miljön och klimatet. För framtidspartiet Socialdemokraterna gäller det att ta vara på detta ansvar och visa sig vara det naturliga valet.

I går skrev jag om ett grundläggande politiskt program som socialdemokraterna i Sverige skulle kunna gå till val på. Ett av dessa punkter handlar om miljön och klimatet. Socialdemokraterna förknippas tyvärr inte med klimat och miljö trots att vi har genomfört mycket under de år som vi har styrt landet som har varit grönt och mycket bra.

Den gröna omställningen i Sverige började genomföras redan på 1970-talet som exempelvis tuffare miljöregler för utsläpp i vatten/mark och luften, hårdare krav på renare mat, hårdare regler för kemikalier. Beslut som gjorde att det sakta men säkert blev bättre för människor, djur och natur.

Sverige och socialdemokratin har gjort vad man har kunnat men tempot behöver skruvas upp mycket mer. Speciellt utifrån att framför allt västvärlden sedan 1870-talet har släppt ut och gjort saker som påverkar miljön och klimatet. Vi har en nyckelroll i att förbättra miljön och klimatet i vårt land, EU och i hela världen. En offensiv politik behövs som skulle kunna bygga på:

A: Att vi lämnar över ett Sverige till kommande generationer som är grönt
B: Utgår ifrån den cirkulära ekonomin
C: Energi används från förnybara och gröna energikällor
D: Landsbygdens potential att vara miljö- och klimatsmart utökas
E: Att städernas påverkan på miljön och klimatet minskar radikalt

Utifrån detta skulle exempelvis följande punkter genomföras: 

1: Att Sverige blir ett helt fossilfritt samhälle.
2: Att grönsaker och frukt får en lägre momssats för att uppmuntra mer köp av dessa varor
3: Att införa nolltolerans för kemikalier i kläder
4: Att införa nolltolerans för eller kraftigt sänka gränsvärdena för kemikalier i den mat som ska säljas inom EU
5: Stöd möjligheterna för människor att själv odla grönsaker och frukt
6: Hjälp samhället och individerna med att bygga ut produktionen av solel
7: Att tillsammans med näringslivet utveckla grön produktion, varor och tjänster
8: Att arbeta för att djurskyddet stärks i EU
9: Sätta upp tuffa gränser för hur mycket en vara eller tjänst får lov att påverka miljön och klimatet
10: Satsa på att kollektivtrafiken byggs ut kraftigt i hela landet
11: Satsa på att ta fram en klimatneutral fordonsflotta i Sverige och i EU
12: Stöd landsbygden genom att skapa investeringsmöjligheter här i grön produktion och att leva klimatsmart
13: Arbeta för att utsläppen från industrin i EU minskar kraftigt för att sedan upphöra
14: Arbeta för att tillsammans med forskningen ta fram metoder och teknik som kan rena Östersjön och andra hav i världen
15: Arbeta för att förbjuda plast och istället intensivare arbeta med forskningen för att ta fram andra miljövänliga produkter som kan ersätta plasten

Det behövs ett progressivt och offensivt miljö- och klimatprogram med förslag som vågar utmana och förändra. Socialdemokratin har en möjlighet att snabbare skapa det gröna samhället. 


lördag 25 mars 2017

Vinna eller försvinna - det är frågan

Finanskrisen 2009-2010 och den efterföljande eurokrisen med nedskärningar av välfärden i EU-länder tvingade socialdemokratin på defensiven. I land efter land röstade väljarna på nya partier som hade andra lösningar på hur finanskris, massarbetslöshet, ökad fattigdom och globaliseringen skulle tacklas. Socialdemokraterna var och är inte förstavalet för invånarna. Socialdemokratin tvingades bakåt i opinionen och krympte. I Grekland nästan utraderades S. I andra länder sjönk partiet ihop snabbt. Sedan 2008 har S förlorat 27 val av 34 i Europa. Nederländerna är det senaste exemplet på hur socialdemokraterna inte ses som ett parti som har lösningarna. Tyskland kanske blir en förändring till det bättre men resan har i så fall bara börjat.

Det borde egentligen vara socialdemokratins tid nu i Europa. De problem som har funnits sedan tidigare har förstärkts och förstärks av finanskrisen och de efterverkningar som fortfarande snurrar runt jorden. Den ökande globaliseringen och teknikutvecklingen har gjort tillsammans med nyliberalismens tankegods att människor ser sig och upplever sig vara förlorare. Ökad ojämlikhet, massarbetslöshet, ökad rädsla och oro, ökad fattigdom, tuffare och sämre arbetsvillkor, försämrad löneutveckling där man ser hur vinster i företag försvinner mer till anonyma ägare än ger högre löner med ökat välstånd som följd. Det borde vara ett perfekt läge för socialdemokratiska lösningar men väljarna ser inte att socialdemokratin har lösningarna på hur detta ska vändas. Istället vänder de sig till andra partier med radikala förslag som handlar om att skydda väljarna.

Det är dags för förändring. Nästa år är det val i Sverige. En offensiv socialdemokrati ska fortsätta sätta dagordningen och med ett progressivt politiskt program vinna väljarnas stöd. I grunden ska socialdemokratin, och arbetarrörelsen, gå till val på ett program som fokuserar på

- att strama åt och få kontroll på den oreglerade marknaden
- ökar jämlikheten i samhället och hela landet
- förbättrar jämställdheten
- tar strid om lönerna så att löntagarna får mer i plånboken
- kämpa för förbättrad arbetsmiljö
- förbättra arbetsvillkoren för anställda på arbetsmarknaden
- ta kampen för vad det är för jobb som det ska satsas på i Sverige
- stödjer samhället och den enskilde individens möjlighet att ställa om till ett grönt samhälle
- tunga investeringar i att bygga ihop hela landet

Det finns goda möjligheter att vinna väljarnas förtroende för en progressiv och offensiv politik som gör det bättre för människor och skapar nya möjligheter för Sverige.

Det är dags för förändring!

EU fyller 60 år och är i behov av en progressiv socialdemokrati som kickstartar igång en offensiv politik för framtiden för vår kontinent. Vi är många som vill vara med och arbeta för en förändring.